SjovarmeSjovarme
Sjovarme
Sjövärme

Sjövärme

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet, genom en slang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.

Fördelar med sjövärmepump:
  • Ingen borrning krävs.
  • Liten påverkan på tomten.
  • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året.
  • Ger möjlighet till kyla.