Så här fungerar värmepumpen

  1. En brinevätska* cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

  2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

  3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

  4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem, och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

  5. Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. Processen börjar om när köldmediet åter möter brinevätskan från kollektorslingan.
* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel sprit eller glykol. 

** I dag används miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner.

heatpump fungerarheatpump fungerar
heatpump fungerar