MarkvarmeMarkvarme
Markvarme
Markvärme

Markvärme

Markvärmepumpen, som även kallas jordvärmepump, tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en markvärmelösning.
Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump:
  • Ingen borrning behövs.
  • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
  • Markslingan har en jämn temperatur hela året.
  • Ger möjlighet till kyla.
Enda skillnaden mellan markvärmepump och bergvärmepump är att energin hämtas från marken istället för berggrunden.